Güvenlik Ağı - Emniyet Filesi - Güvenlik Filesi - Emniyet Ağı


Güvenlik Ağı, Emniyet Filesi, Güvenlik filesi
İnşaat Guvenlik Ağı
Merdiven Boşluğu Ağı
Merdiven Korkuluk Filesi
Salon Koruma Ağları
Spor Salonu Koruma Ağları
Koruma , Güvenlik Filesi
Koruma Agi - Filesi
Havuz Koruma Ağı
Havuz Koruma Filesi
Raf Filesi
Raf Koruma Ağları
Çatı Ağları
Çatı Filesi
İnşaat emniyet ağı yeni yapılan binaların asansör boşlukları, cam korumaları, kazılan çukur etrafını çevrelemeye ve çalışan görevlilerin can güvenlikleri için yapılan filelerdir. İstenilen ebatlara ve özel montaja göre örülür.  Emniyet filesi can kurtarıcı ve emniyet için kullanılan fileler olduğundan yüksek mukavemetli ve kaliteli polyamid ip ile örülmelidir. 

Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne Göre inşaatlarda Emniyet Ağı Kullanılması Zorunluluğu Getirilmiştir.
Madde 7 - Yapı işlerinde kullanılan iskeleler, platformlar, geçitler, korkuluklar, merdiven parmaklıkları, güvenlik halatları ve güvenlik fileleri ( emniyet ağı, güvenlik ağları ), zincirler, kablolar ve diğer koruma tedbirlerine ait araç ve gereçler ve işçilere verilen güvenlik kemerleri ile diğer malzeme ve araçlar; yapılan işe uygun ve işçileri her çeşit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanılan tesisat, tertibat, malzeme veya araçlar, kaldırabilecekleri yüke dayanacak nitelik ve sağlamlıkta bulunacak; alet, parça, malzeme gibi cisimlerin düşmesi muhtemel yerlerde çalışacak işçilere koruma başlığı (baret) verilecektir.
Güvenlik ağlarında üretiminde ipliklerini kullanıyoruz.

Etiketler: Güvenlik Ağı, Emniyet Ağı, Emniyet Filesi, Emniyet Ağları, Güvenlik Ağları, Güvenlik Filesi, İnşaat Filesi, Kargo Ağı, Kargo Filesi, Tır Filesi, Tır Ağı, Can Güvenliği,  Can Güvenlik Ağı